Verba volant, scripta manet
Słowa ulatują, pismo pozostaje